– اگر ایراد فنی، وجود مغایرت فنی یا فیزیکی یا آسیب دیدگی ظاهری، مورد تایید کارشناسان خدمات پس از فروش دیجی مکس تل باشد، هزینه‌های ارسال به عهده دیجی مکس تل است.
– برای واریز هزینه پست به حساب مشتری، قبض پستی با مهر شرکت پست باید همراه کالا به دیجی مکس تل ارسال شود.
– در صورت انصراف از خرید، یا تایید نشدن ایراد یا مغایرت توسط کارشناسان دیجی مکس تل ، هزینه ارسال و دریافت مجدد کالا، به عهده مشتری خواهد بود.
– اگر ساکن تهران هستید برای تحویل گرفتن کالا و هماهنگی با دیجی مکس تل تماس بگیرید.
– اگر ساکن شهری جز تهران هستید برای بازگشت کالا تنها از پست پیشتاز استفاده نمایید.